Tín dụng Cryptowatch

Chỉ thanh toán cho những gì bạn cần dùng, và không thêm gì khác

Tạo tài khoản miễn phí
với số dư ban đầu là
250

Tạo kế hoạch của bạn

Chỉ thanh toán cho những gì bạn sử dụng. Bảng giá của chúng tôi được tính theo mô hình a la carte, thay vì tính giá theo gói như truyền thống.

Bạn có thể sử dụng các chức năng mình cần mà không cần nâng cấp lên bất kỳ cấp độ nào.
$1.00 =100

Mua thêm tín dụng với Bitcoin hoặc Thẻ tín dụng.
Tặng thêm cho đơn mua số lượng lớn

Làm bao nhiêu trả bấy nhiêu

Thông báo

Theo yêu cầu
1trên mỗi kích hoạt
Theo yêu cầu

API và dữ liệu

Rest API

Theo yêu cầu
2-15trên 1k yêu cầu
Theo yêu cầu

WebSocket API

Theo yêu cầu
120trên mỗi băng thông GB
Theo yêu cầu

Zapier

Theo yêu cầu
15trên mỗi lần thực hiện
Theo yêu cầu

Tính năng chính miễn phí

  • Giao dịch
  • Biểu đồ
  • Danh mục đầu tư
  • Tùy chỉnh chủ đề
  • Chat
Tìm hiểu thêm trên hướng dẫn

Tính năng Chính Miễn phí

Chat

Nền tùy chỉnh

Không có gotchas ẩn nào

Tín dụng không hết hạn
Dùng cho bất kỳ dịch vụ nào
Tặng thêm khi mua số lượng lớn
Tạo tài khoản miễn phí
với số dư ban đầu là
250